Üsküdar Motorlu Kurye

Merkez Kurye Üsküdar Motorlu Kurye Acil Gitmesi Gereken Evrak Paket Gönderilerinizi Zamanında Ve Güvenli Bir Şekilde Vereceğiniz Adreslere En Acil Şekilde Ulaştırırız,Merkez Kurye İstanbul Motorlu Kurye Hizmetleri.

Üsküdar

Üsküdar, Anadolu’nun çok eski yerleşimlerindendir. Milattan önce Hrisopolis adı ile Halkedon’a (Kadıköy) bağlı bir köy olarak bulunduğu belirlenmiştir. Bizans devrinde Üsküdar İskelesi Öküz Limanı adı ile hizmet vermiştir.

Boğazı kullanan gemilerin vergi ödedikleri, yük alıp yük boşalttıkları bu liman, deniz ulaşımı ile doğu ve batı kültürlerinin buluşma noktası olarak egemenlik ilişkilerinin karşılaşma mevkiinde önemli tarihi olaylara tanıklık etmiştir. Bilinen tarihi süreçte Perslerin, Makedonyalıların, Romalıların, Arapların ve Haçlıların egemen oldukları bu topraklar M.S.1352 yılından itibaren Müslüman Türk milletinin egemenliğine girmiş, seçkin kültür merkezlerinin başında yer almıştır.

İsmi açısından muhtelif rivayetler var ise de, inandırıcı ve makul olanı, Üsküdar’ın Latince’de Scudarie(menzil) isminden dönüştüğüdür.

Uygun yaşama şartları sebebiyle maddi ve manevi kültürlere beşiklik etmiş, Avrupa ve Asya kıtalarının kucaklaştığı geçit noktasında bulunmanın yüklediği misyona Üsküdar sahip çıkmıştır. Bu sebeple Anadolu’da yeşeren Türk-İslam medeniyetini İstanbul ve Balkanlara taşıyan, ulema ve evliyaya bugüne kadar ev sahipliği yapmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra, şehir bütünlüğü içinde mutena bir iskan semti olarak, huzur ve sükun arayanların yaşadığı bölge özelliğini bugüne kadar korumuştur.

Üsküdar İstanbul’un Anadolu Yakası’nın bir ilçesidir. Üsküdar İlçesi, kuzeyde Beykoz, kuzeydoğuda Ümraniye, doğuda Ataşehir, güneyde Kadıköyilçeleri ve batıda İstanbul Boğazıyla çevrilidir.

İlçenin nüfusu, 2012 genel nüfus sayımında yaklaşık 535.916 kişi olarak tespit edilmiştir. 33 mahalleden oluşumakta olup, köy yerleşimi yoktur. 1926 yılına kadar il statüsünde olan Üsküdar aynı yıl yapılan yasal düzenlemeyle ilçe statüsüne getirilip İstanbul’a bağlanmıştır. 1930’da Kadıköy ve Beykoz, 1987’de Ümraniye’nin Üsküdar’dan ayrılarak ilçe olmaları, 2008’de de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinin Ataşehir ilçesine bağlanmasıyla bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.

1867 yılında yürürlüğe konulan vilayetler nizamnamesine göre İstanbul vilayeti beş mutasarrıflık ve yedi kaza olarak teşkilatlanmıştır. Sancaklar arasında yer alan Üsküdar, 1924 yılında bütün sancaklar il yapılınca, il olmuş ise de, 1926 yılında İl İdaresi Kanunu ile tekrar ilçe haline getirilmiştir.kız kulesine karşı çay içmenin keyfini üsküdardan başka yerde bulamassınız,merkez kurye nin tavsiyeleri.