Çekmeköy Motorlu Kurye

Merkez Kurye Çekmeköy Motorlu Kurye Acil Gitmesi Gereken Evrak Paket Gönderilerinizi Zamanında Ve Güvenli Bir Şekilde Vereceğiniz Adreslere En Acil Şekilde Ulaştırırız,Merkez Kurye İstanbul Motorlu Kurye Hizmetleri.

Çekmeköy

Çekmeköy ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde mevcut olduğu geçer kayıtlarda… Üsküdar’a bağlı Anadolu’nun en eski köylerinden biri olup, Alemdağ ormanlarının eteğinde kurulmuş bir bölgedir. 1987 yılına kadar Üsküdar’a bağlı Üsküdar tarihi ile iç içe. O zamanlar köy merkezi Üsküdar’a 16 km. uzaklıkta bir sayfiye yeridir. Çekmeköy, Ümraniye’ye bağlı geniş orman arazisi ve tarım alanı içinde uzun yıllar köy yapısına sahipti.
1962 yılında İstanbul Ansiklopedisinden alınan bilgiye göre;
Fırın yok idi, köylü ekmeğini kendisi yapmakta, bir kısmı da bakkallar vasıtasıyla Dudullu’dan temin etmekte idi. Elektrik yok idi. Suyunu 3 kaynaktan temin eder, bunların içinde 3 km. kadar uzaktaki Safdere suyu Taşdelen ayarında bir sudur. Çok eski bir köydür. Dalgalı bir arazi üzerinde şirin bir görünüşü vardır. Dudullu’dan gelen yol hafif bir yokuş ile bir kavis çizerek köye girer sonra çok dik bir yokuşla cami önüne çıkılır, oradan köy içinden yine bir kavis çizerek ve bir dere yatağı geçerek yeni binası köy malı olan kahve önüne gelir. Bu kahvehane set üstü bir yapıdır ve buradan köyün görünüşü çok güzeldir. Bir beton yapı olan bu kahvehane 1961’de inşa edilmiştir. Köy halkı evladı Fatihandandır; Kırım harbinden sonra 1960’da birkaç hane Çerkez, Nogay muhaciri, Rus harbinden sonra 1877’de de on hane kadar Rumeli muhaciri iskan edilmiştir. Rumeli muhacirlerinin hepsi Lofçalıdır. Halkın büyük bir ekseriyeti rençberdir. Fakat yeni nesiller sanayi hayatı inkişaf ettikçe fabrika işçiliğini tarlaya tercih etmeye başlamışlardır. Hayvan besleyen sağmacılık yapan yok gibidir; bu iş ile 1935-1940 arasına kadar birkaç aile meşgul olmuş, sonra onlarda terk edilmişler. Köy toprağı sınırlanmamıştır.Bugünkü Çekmeköy, İstanbul İli sınırları içerisinde Anadolu Yakası’nda, doğusunda Beykoz, batısında Sancaktepe, güneyinde Şile, kuzeybatısında Ümraniye, güneybatısında Ömerli Baraj Gölünü birlikte paylaştığımız Pendik İlçeleriyle komşudur. İlçe 13.052.50 hektar yüzölçüme sahiptir.

Ümraniye İlçesi sınırlarına bağılı iken, 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, Alemdağ, Ömerli ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak; toplam 17 mahalleden ve 4 köyden oluşan “Çekmeköy” ismiyle İlçemiz kurulmuştur.
İlçe sınırlarından geçen Şile otobanı ile ulaşımın rahatlığı ve 1997 depremi sonrasında beldenin sağlam coğrafi zemin etüdlerinin tespiti, düzenli gelişme ve planlı yapılaşma politikaları neticesinde gözde bir yerleşim yeri niteliği kazanmıştır. çekmeköy merkez kurye,Çekmeköy

Çekmeköy, İstanbul İli sınırları içerisinde Anadolu Yakası’nda, doğusunda Beykoz, batısında Sancaktepe, güneyinde Şile, kuzeybatısında Ümraniye, güneybatısında Ömerli Baraj Gölünü birlikte paylaştığımız Pendik İlçeleriyle komşudur. İlçe 13.052.50 hektar yüzölçüme sahiptir.

Ümraniye İlçesi sınırlarına bağılı iken, 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, Alemdağ, Ömerli ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak; toplam 17 mahalleden ve 4 köyden oluşan “Çekmeköy” ismiyle İlçemiz kurulmuştur.
İlçe sınırlarından geçen Şile otobanı ile ulaşımın rahatlığı ve 1997 depremi sonrasında beldenin sağlam coğrafi zemin etüdlerinin tespiti, düzenli gelişme ve planlı yapılaşma politikaları neticesinde gözde bir yerleşim yeri niteliği kazanmıştır.acil kurye,