Fatih Motorlu Kurye

Merkez Kurye Şile Motorlu Kurye Acil Gitmesi Gereken Evrak Paket Gönderilerinizi Zamanında Ve Güvenli Bir Şekilde Vereceğiniz Adreslere En Acil Şekilde Ulaştırırız,Merkez Kurye İstanbul Motorlu Kurye Hizmetleri.

Fatih

1928 yılında Eminönü Fatih İlçesinden ayrılarak müstakil bir İlçe durumuna getirilmiş İstanbul’un en yoğun iş ve ticaret merkezi durumunda olup, Merkez İlçe niteliğinde idi. 22 Mart 2008 tarih ve 26824 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasında Eminönü İlçesi kaldırılarak Fatih İlçesine bağlanmıştır. Fatih ilçesi sınırları içinde mevcut bulunan 69 adet mahallenin Fatih Belediye Meclisinin 2008/76 sayılı kararıyla kaldırılarak 24 adet yeni mahalle kurulması kararı Fatih Kaymakamlığı’nın olumlu görüşü üzerine Valilik Makamına sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesine göre alınan Valilik makamının onayı ile 69 adet olan mahalle sayısı 24 ‘e düşürülmüştür. 29 Mart 2009 Mahalli Seçimleri itibariyle fatih ilçesinde yeni kurulan 24 adet mahalle ile Eminönü ilçesinde bulunan 33 adet mahalle bir araya gelerek toplam 57 mahalle ile yeni Fatih ilçe sınırları oluşturulmuştur.
 
İlçenin Tarihi ve Coğrafi Yapısı: 1453’de Fatih ‘Sultan Mehmet İstanbul’u alarak yeni bir çağ başlatmış, Bizans İmparatorluğuna son vermiştir. Fetihle birlikte her fethedilen Hıristiyan şehrinde yaptıkları gibi Ayasofya başta olmak üzere bazı dini yapıları camii, medrese, imaret ve zaviye haline getirmiştir. Aynı zamanda şehrin du­rumunu öğrenmek için istatistik kayıtları tutmuş, boş yerlere Anadolu’dan Müslüman ve Hıristiyan ahali getirerek iskan et­miştir. Fatih’teki bazı semt adları Anadolu’dan getirilen halkın geldiği yöre ile ilgilidir. Mesela, Orta Anadolu’dan getirilen ana dilleri Türkçe olan Hıristiyan ahali Samatya’ya, Kefe’den gelenler Kefeli’ye, Çarşamba’dan gelenler Çarşamba’ya yerleşmişler. Rumlar Edirnekapı, Karagümrük ve Haliç’e, Ermeniler Samatya’nın bir kısmıyla Haliç kıyısına, İspanyadaki katliamdan kaçan Museviler Balata Aksaray’dan getiri­len Türkmenler Aksaray semtine, Arnavutluktan getirilen Türkler Silivrikapı‘ya Eğriden getirilenler Eğrikapı’ya, Ka­raman’dan getirilenler Karaman’a, Yenişehirden getirilenler Yenikapı’ya, Tire’den getirilenler Vefaya, Üsküp’ten getiri­lenler Cibali ve Balata yerleşmişler.
 
Kara tarafında Edirne­kapı’daki Gümrükkapısına, Karagümrüğü denilmiş ve ‘Karagümrük’ semti ismini almıştır Bu yerleşen azınlıkların inançlarına mahsus ibadet yerleri, yerleştikleri mahallelerde inşa olun­muştur. Mesela Ermenilere fetihten sonra Samatya’da Bizanstan kalma Periblebtos Manastırı ile kilisesi bağışlanmış, Rum patriğinin makamı Haliç kıyısına yapılmıştır. İstanbul’un en eski İlçelerinden olan Fatih kuzey ve batıdan tarihi surlarla çevrilidir. Haliç Ayvansaray’ dan Yedikule’ye kadar uzanan bir bölümü tamir gören bu surlar Fatih İlçesini Eyüp ve Zeytinburnu İlçelerinden ayırır. Haliç ve Marmara kıyılarındaki deniz surları büyük ölçüde tahrip olduğu, zarar gördüğü için günümüze kadar ulaşmamıştır.
 
Atatürk Köprüsünden itibaren başlayan Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Caddesi, Fatih ile Eminönü bölümlerini birbirinden ayırır. Daha önceleri, tek ilçe iken 1928’ de Eminönü ve Fatih olarak iki ilçeye ayrılan eski İstanbul’u meydana getiren bu yarımada Türklerin İstanbul’u alışlarıyla birlikte ilk yerleşim yerleridir. İstanbul’un ulaşımını sağlayan 3 ana cadde Fatih İlçesinden geçer, bunlar; Saraçhane başından Edirnekapı’ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa Caddeleri, Aksaray’ı Topkapı’ya bağlayan Vatan Caddesi ve Aksaray’ı yine Topkapı’ya bağlayan Millet Caddesi’dir. Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray, Demirhisar, Balat İskelesi, Abdülezel Paşa Caddeleri uzanır. Son zamanlarda bu caddeler üzerinde yeşil alanlar oluşturulmuştur. İlçenin Marmara kıyısından Sirkeci’yi Bakırköy’e bağlayan sahil yolu geçer, yine bu sahil yolu üzerindeki yeşil alanlar meydana getirilmiştir. İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan ve şehrin Batı yakasındaki banliyö ulaşımını sağlayan demiryolu da bu caddeye paralel devam eder.merkez kurye fatihde size bir telefon kadar yakındır tüm evrak paket gönderilerinizde yanıbaşınızdayız.